Яка стипендія нас чекає у 2017 році?

Андрій Білинський         12.12.2016

Яка стипендія нас чекає у 2017 році?

Питання зміни порядку призначення стипендії та її розміру розглядались і обговорювались ще з 2012 року коли розпочались розмови про реформування системи освіти в Україні в цілому. 1 липня 2014 року Верховна Рада України проголосувала новий ЗУ «Про вищу освіту», який набрав чинності 6 вересня 2014 року і в якому у статті 62, п.2  було передбачено:

2. Особи, які навчаються у вищих навчальних закладах за денною формою навчання за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів, мають право на отримання стипендій у встановленому законодавством порядку.

4. Розмір стипендіального фонду вищого навчального закладу повинен забезпечувати виплату академічних стипендій не менш як двом третинам і не більш як 75 відсоткам студентів (курсантів невійськових вищих навчальних закладів) денної форми навчання, які навчаються за кошти державного бюджету, без урахування осіб, які отримують соціальні стипендії.

6. Розмір мінімальної академічної та соціальної стипендій для здобувачів освітніх ступенів вищої освіти не може бути меншим, ніж розмір прожиткового мінімуму з розрахунку на одну особу на місяць. Розмір мінімальної академічної та соціальної стипендій для здобувачів ступеня молодшого бакалавра не може бути меншим, ніж дві третини розміру прожиткового мінімуму з розрахунку на одну особу на місяць.

7. Академічні стипендії виплачуються не менш як двом третинам студентів (курсантів) кожного курсу (крім першого семестру першого року навчання) за кожною спеціальністю, без урахування осіб, які отримують соціальні стипендії. Академічну стипендію отримують студенти (курсанти), які згідно з рейтингом, складеним у вищому навчальному закладі за результатами семестрового контролю, здобули найкращі результати навчання. До проведення першого семестрового контролю академічна стипендія у мінімальному розмірі призначається всім студентам (курсантам), зарахованим до вищого навчального закладу на перший курс навчання.

Жодна з цих норм до сьогодні не була виконана, проте 15 вересня 2016 року Кабінет Міністрів України вносить до Верховної Ради України законопроект №5130, який 6 грудня 2016 року приймається 227 голосами у Верховній Раді України. Цей законопроект дозволяє уряду підвищити з 1 січня 2017 року розмір мінімальної заробітної плати до 3 200 грн. Проте цим ж законопроектом вносяться зміни до статті 62 ЗУ «Про вищу освіту», а саме:

ЗУ «Про вищу освіту» до змін ЗУ «Про вищу освіту» зі змінами відповідно до законопроекту №5130
4. Розмір стипендіального фонду вищого навчального закладу повинен забезпечувати виплату академічних стипендій не менш як двом третинам і не більш як 75 відсоткам студентів (курсантів невійськових вищих навчальних закладів) денної форми навчання, які навчаються за кошти державного бюджету, без урахування осіб, які отримують соціальні стипендії. 4. Соціальні стипендії надаються студентам (курсантам) вищого навчального закладу, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Студенти (курсанти) вищого навчального закладу з числа дітей-сиріт  та  дітей,  позбавлених  батьківського  піклування, а також  студенти (курсанти)  вищого  навчального закладу, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишились без батьків, мають гарантоване право на виплату соціальної стипендії, у тому числі у разі отримання академічної стипендії.

Академічні стипендії надаються особам, які досягли значних успіхів у навчанні та/або науковій діяльності згідно з критеріями встановленими Кабінетом Міністрів України. Частка студентів (курсантів), які мають право на отримання академічних стипендій, встановлюється вченою радою вищого навчального закладу у межах визначеного Кабінетом Міністрів України загального відсотку студентів (курсантів), які мають право на отримання академічних стипендій, та стипендіального фонду.

Студентам (курсантам) вищих навчальних закладів, які мають право на отримання соціальної стипендії і набувають право на отримання академічної, надається один вид стипендії за їх вибором.
6. Розмір мінімальної академічної та соціальної стипендій для здобувачів освітніх ступенів вищої освіти не може бути меншим, ніж розмір прожиткового мінімуму з розрахунку на одну особу на місяць. Розмір мінімальної академічної та соціальної стипендій для здобувачів ступеня молодшого бакалавра не може бути меншим, ніж дві третини розміру прожиткового мінімуму з розрахунку на одну особу на місяць 6. Для студентів (курсантів), які навчаються за гостродефіцитними спеціальностями (спеціалізаціями) (в галузях знань освіта, математичні, природничі та технічні науки) може встановлюватися підвищений розмір академічної стипендії.
7. Академічні стипендії виплачуються не менш як двом третинам студентів (курсантів) кожного курсу (крім першого семестру першого року навчання) за кожною спеціальністю, без урахування осіб, які отримують соціальні стипендії. Академічну стипендію отримують студенти (курсанти), які згідно з рейтингом, складеним у вищому навчальному закладі за результатами семестрового контролю, здобули найкращі результати навчання. До проведення першого семестрового контролю академічна стипендія у мінімальному розмірі призначається всім студентам (курсантам), зарахованим до вищого навчального закладу на перший курс навчання. Виключено
8. Особам, які досягли значних успіхів у навчанні та/або науковій діяльності, за рішенням вченої ради вищого навчального закладу можуть призначатися персональні стипендії. Виключено
Порівняльна таблиця Проекту Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України №5130

Як видно, цим законопроектом скасовується норма мінімальної академічної стипендії в розмірі прожиткового мінімуму та норма про те, що академічні стипендії виплачуються не менш як двом третинам студентів (курсантів) кожного курсу (крім першого семестру першого року навчання) за кожною спеціальністю, без урахування осіб, які отримують соціальні стипендії.

29 листопада 2016 року Міністерство освіти і науки України презентує своє бачення стипендії для студентів в якому пропонується, що з 50% студентів, які отримуватимуть стипендії, 43% - отримуватимуть академічні стипендії за рейтинговою системою, а соціальну отримуватимуть 7%. Мінімальну академічну стипендію пропонують у розмірі 1100 грн. для студентів ВНЗ ІІІ-ІV рівня акредитації, 830 грн. – для студентів ВНЗ І-ІІ рівня, і соціальні стипендії у розмірі 1000 грн. і 754 грн. відповідно.

Тепер на сторінці «Громадське обговорення – 2016» Міністерства освіти і науки України опубліковано Проект постанови Кабінету Міністрів України Про внесення змін до стипендійного забезпечення, яким передбачається уже за результатами зимової сесії з нового навчального семестру призначати стипендію по-новому – за рейтингом та в межах коштів виділених Міністерством. Розділ ІІ, п. 13.:

13. Вищі навчальні заклади у межах коштів, передбачених для виплати стипендії, призначають академічні стипендії студентам, курсантам невійськових вищих навчальних закладів на підставі рейтингу успішності  (далі – Рейтинг), що складається на підставі об’єктивних та прозорих характеристик, прямих вимірів навчальних досягнень здобувачів вищої освіти з кожного навчального  предмету (дисципліни), і до якого включаються всі студенти та/або курсанти невійськового вищого  навчального закладу, які навчаються у певному вищому навчальному закладі за денною формою навчання за відповідними курсом та спеціальністю (напрямом підготовки). 

Стипендія для студентів першого курсу, які навчаються за державним замовленням на перший семестр навчання зберігається, призначення соціальної стипендії передбачене з дня звернення студента.

Додаток 2 Проекту постанови Кабінету Міністрів України Про внесення змін до стипендійного забезпечення передбачає зміну розміру стипендії, академічної:

для студентів вищих навчальних закладів I-II рівня акредитації, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем “молодший спеціаліст” або “бакалавр” -  830 гривень на місяць, сьогодні – 622 грн.;

для студентів вищих навчальних закладів III-IV рівня акредитації, які навчаються за освітньо-кваліфікаційними рівнями “бакалавр”, “спеціаліст” або “магістр” - 1100 гривень на місяць, сьогодні – 825 грн.

Соціальної:

для студентів вищих навчальних закладів І – ІІ рівня акредитації, які мають право на призначення соціальних стипендій, крім зазначених у абзаці третьому цього пункту,  - 754 гривень на місяць, сьогодні – ≈678 грн.;

для студентів вищих навчальних закладів ІІІ -  IV рівня акредитації, які мають право на призначення соціальних стипендій, крім зазначених у абзаці третьому цього пункту,   - 1000 гривень на місяць, сьогодні – ≈900 грн.

Рейтигову систему призначення стипендії вводять з 1 січня 2017 року, а збільшення розміру мінімальної стипендії аж з 1 вересня 2017 року.

Отож, чого чекати у наступному семестрі? Стипендії 50% студентів, 43% - академічні за рейтингом, 7% - соціальні, і всі в розмірі такому ж як і сьогодні, і з вересня 2017 року очікувати на обіцяне підвищення?

P.S. Норма у 50% стипендіатів ніде не прописана і може мінятись Кабміном простим методом - виділенням меншої кількості грошей для ВНЗ.


Коментарі

Студентка     13.12.2016 0:15

А чому тоді сесія до 5 січня в нас?
Адже якщо сесія в січні, то повинна бути й остання стипендія за січень, як завжди то було.

І чому не сказано нічого про заліки, чи будуть вони впливати на стипендію?

Студент     13.12.2016 10:00

Напівсироти мають право на соціальну степендію?

ТАМАРА     13.12.2016 13:20

заліки
будуть впливати на рейтинг

ТАМАРА     13.12.2016 13:23

напівсироти не мають право на соціальну стипендію, її можуть отримувати діти сироти, діти інваліди та діти з малозабезпечених родин. Зверніться до соцзабезу ,можливо, ваша сім"я може отримати статус малозабезпеченої

Студентка     13.12.2016 13:26

Яку стипендію з 1 січня має отримувати студент з середнім балом "5" педагогічного університету природничого факультету ,

Тамара     13.12.2016 13:28

Якщо сесія в січні. то стипендія по новому буде в лютому

Студентка     13.12.2016 16:42

який розмір стипендії передбачається для дітей з малозабезпечених сімей?

Вася     13.12.2016 17:01

Примірний порядок формування Рейтингу затверджується МОН. Отже, це ще буде.

Вася     13.12.2016 17:06

!5 грудня голова студуряду Яна Пекун буде в Києві на з'зді по стипендіях. Терміново завантажуйте її пропозиціями!!!!!!!!!!!!

Андрій Білинський     14.12.2016 9:44

За січень стипендія буде виплачена за результатами літньої сесії, а з лютого тепер мало б бути по рейтингу, якщо затвердять цю постанову.

Напівсироти не мають права на соціальну стипендію.

Чи будуть впливати заліки на рейтинг, однозначно поки що не можемо сказати.

Студентка     22.12.2016 18:25

за старою системою виплати стипендій, студенти з малозабезпечених сімей могли отримувати дві стипендії - соціальну і академічну, чи за цієї нової системи буде так?чи можна буде тільки одну отримувати?

Студ     23.12.2016 19:22

1.Якою буде соціальна стипендія для інвалідів 2 групи з середнім балом 4?
2.Якщо середній бал за сесію 4,2 це дає можливість отримувати академічну стипендію?

Вася     24.12.2016 10:01

Студенти із малозабезпечених сімей не отримували дві стипендії. Тільки одну. До академічної отримували 9% надбавки. Тепер планують тільки одну. Дотепер соціальна була з гарантованою надбавкою (109%). Буде без такої. Можлива тільки малоймовірна -коли в рейтингу не ввійшов в 2% на підвищену академічну, але маєш право і на соціальну і її обрав. Взагалі, коли з 6-ма категоріями пільговиків ніби все відомо (мають отримувати), то із малозабезпеченими є ще питання. Але проект Постанови ще цілком перероблять через зміни держбюджету -розділення стипендій і введення з 1 січня. Друге. Планують соціальну для інв. 2-ї групи -1000 грн. По балу 4,2 ще не визначиш право на академічну - складатиметься РЕЙТИНГ.

Людмила     25.12.2016 6:38

Доброго дня чи буде стипендія якщо студент має дитину?

Вася     25.12.2016 7:29

По питанню- ні. По варіантах - можливо.

Ірина     25.12.2016 16:43

Що чекає на студентів з ІІІ групою інвалідності?

Діма     26.12.2016 11:50

П'ятірка перекриватиме трійку ? якщо є одна трійка по екзамену і є 5 по екзамену, то стипендія буде?

Віталій     26.12.2016 14:40

Якою буде підвищена академічна стипендія у ВНЗ I-II рівнів акредитації ???

Студентка     26.12.2016 15:16

На скільки я зрозуміла, то будуть додавати бали за екзамени та диф заліки (за 100-бальною шкалою) та рахувати середній бал, і вже потім створювати рейтинг. Так? Взагалі, все так туманно, що, думаю, стипендію будуть отримувати "обрані".

Студент     27.12.2016 21:45

Чи мають право на стипендію інваліди ІІІ групи у 2017?

Марія     28.12.2016 16:25

Якщо прожитковий мінімум 1500, то чому мінімальна стипендія 1100? Якщо на випрати стипендій виділили більше коштів, то чому стипендія така мізерна? Вони ж зменшили відсоток для отримання стипендії. Куди решта грошей піде? Вони рахувати не вміють?

Вася     28.12.2016 17:40

Маша, давай конкретно... 1500 ? витрати? більше ? відсоток ? мізерна? вони? куди? вони? не вміють? ...ВОНИ ВМІЮТЬ! ТИ не вмієш. ВІДСТОЮВАТИ СВОЇ ПРАВА!!!

Марта.     1.1.2017 20:35

Коли саме буде зразок МОН і коли будуть складатися рейтинги стипендіатів?
Рейтинги будуть по курсах, чи загально по спеціальностях?
П.С, цікаво хто цей майже злий Вася-Гуморист)))))) хаха, начиталась віповідей))

Вася     4.1.2017 13:25

Марта, хочеш зустрітися ?

Студентка     6.1.2017 11:28

в мене 2 група інвалідності чи зможу я мати стипендію з 2017 року?

марина     8.1.2017 17:57

якшостатуса не має малозабезпечиної , то стипендії не буде а би дістати статус малозабезпечиної сімї то треба доходи всіх працездатних і тоді якщо вийде , бо в даний час статус малозабезпечиної сім'ї впливає на дитяче харчування , Але якщо один з членів не працює то документи в собез здати не можна бо не має доходів ,і діти зщ нормальної багатодітної сім'ї харчуються лише за кошти батьків ,якщо батьки мають таку можливість , , а нет то сидять без обіду , Але влада хай подумає за наше будуще , якщо батьки не мають можливість отримати статус , той навчання буде припи нено ,так як харчквання дітей в школі , Так щонашіі депутати схаменітся доведено студентів до зубожіння і вті мізерні кошти хочете забрати від бідного студента , І. так наші діти в відчаянні, тому що навчатися треба а працювати по спецільності не ма де,,,,,,,

Вася     10.1.2017 18:02

Марино, я знаю добре, що таке "малозабезпечена сімя". Давай конкретно. Доходи всіх, всі, пільги. Рівеннь забезпечення прожиткового мінімуму. Рахуємо. Те, що в бюджеті рівень 21%, 85%,- твоє мовчання і тих депутатів, яких ти, твої батьки, діди обирали...

Олена     11.1.2017 14:25

Дійсно чи ні, що соціальні стипендії дітям-інвалідам скасовано у 2017 році?

Олег     12.1.2017 10:31

Як що до стипендії курсантам ВВНЗ? Чи піднімуть її і якщо так то на скільки?

Курсант     12.1.2017 10:33

А що скажете за курсантів які знаходяться на повному держ. забезпеченні???

Таня     13.1.2017 13:59

Чи буде в 2017 році стипендія дітям з малозабезпечених сімей??

Інна     16.1.2017 13:00

Чи отримуватимуть стипендію діти з малозабезпечених родин?

Віталік     18.1.2017 15:34

Чи може отримати степендію платник, Якщо в нього кращі бали за сесію, І в рейтингу він вище за державників?

Оля     19.1.2017 3:37

Згідно закону я отримувала соціальну стипендію незважаючи на те, що мені вже 23 роки але згідно постанови кабінету міністрів 10.50 стипендії виплачують до 23 років. На даний час будуть керуватися законом чи постановою???

студентка юлія     20.1.2017 13:08

Що сказать?!нас обїбали!!!!СТУДЕНТИ-ЦЕ МОЛОДЬ ЦЕ СИЛА,ЦЕ ТЕ ЩО ДВИГАЄ РЕВОЛЮЦІЇ ТА ТРИМАЄ КРАЇНУ.В НАС ЗАБРАЛИ ОСТАННЄ-СТИПЕНДІЇ!!!!!!!!!І МИ ЯК УЇБАНИ!!!!!!!В МЕНЕ БІЛЬШЕ СЛІВ НЕМАЄ

Alexie     21.1.2017 16:26

Браво! Молодці!
Тепер інші 50% студентів не будуть навчатися взагалі,бо немає мотивації.
Зміни на краще,вперед у майбутнє!
Ще раз оплески міністерству освіти
Не країна,а якийсь брєд сівай кабили

Оксана     23.1.2017 16:14

Я не розумію, якщо дитина-сирота, не встигає (має двійку і не включена до рейтингу), то вона зовсім ніякої стипендії не отримає? виходить що тепер дітей-сиріт можна залишити зовсім без стипендій?

Студент     24.1.2017 14:27

До нового року була стипендія 622 грн.
Зараз у мене середній бал 4,9 хочу знати чи буде у мене стипендія і яка???

Максим     25.1.2017 18:55

я побзавлений батьківського піклування, мені не має де жити, винаймати квартиру в моєму місті близьки 700 грн, за що вибачте мені потрібно жити???? з вашими змінами я маю покидати навчання і іти працювати

тема     26.1.2017 10:22

в нас в сімьі тільки соціальна виплатп мама в декреті тато в центрі зайнятості на обліку без виплати є довідка що ми малозабезпечена сімья кажуть що стипендіі не буде навчаюсь в технікумі на першому курсі

Ольга     28.1.2017 18:39

яка сума стипендії встановлена дітям шахтарів,у вищому навчальному закладі 1-2 рівня акредитації ? Чи може вона бути нижча прожиткового мінімума на 2017 рік?

Оля     30.1.2017 13:23

Інваліди 2 групи мають право на виплату степендії?

Віка     31.1.2017 16:47

Яку степендію повина получати дитина позбавлена батьківського піклування?

Студент     1.2.2017 14:05

Яку стипендію з 1 січня має отримувати студент з середнім балом "4"?

Студентка     1.2.2017 20:51

Яка стипендія буде відмінникам 1-2 рівня акредитації?
І САМЕ ГОЛОВНЕ ПИТАННЯ КОЛИ СТУДЕНТАМ ВИПЛАТЯТЬ СТИПЕНДІЮ ЗА СІЧЕНЬ МІСЯЦЬ
ВЖЕ РОЗПОЧАВСЯ ЛЮТИЙ А ЗА СІЧЕНЬ МИ ТАК І НЕ ПОБАЧИЛИ СТИПЕНДІЇ ЛАДНО ТАМ ДІТИ ЯКІ МАЮТЬ СІМ'Ї А ЩО Ж РОБИТИ ДІТЯМ СИРОТАМ НА ЩО ЇМ ЖИТИ ЯК ЗА СІЧЕНЬ ВИПЛАТ ПО СТИПЕНДІЇ НЕ БУЛО

Олексій     1.2.2017 22:53

Я так і не зрозумів, чи буде стипендія для дітей-інвалідів ІІІ групи???

вадім     2.2.2017 14:03

ні

Студентка     2.2.2017 18:22

Протягом якого часу студент буде отримувати соціальну стипендію (протягом календарного чи до кінця навчального року) ?

Студентка     2.2.2017 23:14

Виникло таке питання. Поступила в університет з Криму до його окупації, маю тимчасову прописку (гуртожиток). Чи можу я претендувати на соціальну стипендію якщо фактично я не вважаюсь переселенцем?

Студентка з багатодітної сімї     3.2.2017 20:21

В мене ось таке питання я з багатодітної сімї до тепер була на бюджеті. Чи маю я право на соціальну степендію. В сімї 3 дітей ( одна неповнолітня двоє навчаються у вузах) але до цього часу я не мала на соц. степендії, степендія нараховувавлась по балах

Студентка     7.2.2017 0:36

Я инвалид 3 группы. Маю я право на стипендию?

Студентка     8.2.2017 20:27

Чи будуть платити соціальні стипендії напівсиротам, які навчаться в університеті?

Таня.     10.2.2017 18:22

До соціальної стипендії гірський статус доплачують?.

студентка     15.2.2017 14:15

Мені кажуть в коледжі відмінилися стипендії малозабезпечиним

студентка     15.2.2017 14:18

Як ми маєм донести директору закладу що малозабезпечині мають право на соціальну стипендію

сткдентка     16.2.2017 16:31

Чому немає стипендії в дітей інвалідів 3 групи?

сткдентка     16.2.2017 16:32

Чому немає стипендії в дітей інвалідів 3 групи?

світлана     24.2.2017 10:45

Якщо дитина інвалід-дитинства і є з малозабезпеченої сім"ї чи має право на соціальну стипендію?

Альона     24.2.2017 14:08

Коли взагалі цю стипендію нарахують, обіцяли за два місяці (січень, лютий), як завжди відтягують, дістало це вже... Годують постійно нас пустими словами :(

Олеся     25.2.2017 14:05

Яку стипендію буде получати дитина , якщо вона з малозабезпеченої , багатодітної сім'ї , навчається в Аграрному ліцеї?

Н     28.2.2017 10:29

Якщо за результати сесії двійки. Чи можна отримувати соц.стипендію дитині-інваліду?

Оля     1.3.2017 17:13

якщо я отримую соціальну стипендію як малозабезпечена то чи можу я офіційно влаштуватись на роботу на пів ставки і отримувати далі стипендію?

Валерія( педагог)     2.3.2017 14:01

Чи отримують стипендію сироти, яким на момент навчання виповнилося 24 роки?

галина     6.3.2017 20:40

чи можу я мати стипендію напівсирота(немає батька)мама інвалід 2 групи

Уляна     19.3.2017 13:26

Яеа зара стипендія на бухгалтера в калуші

Олена     23.3.2017 9:37

Чи буде стипендія за поточний місяць якщо документи здали 23 числа

Анатолій     27.3.2017 12:35

Я напівсиротами(померла мама) тато шахтар-інвалід яка має бути соціальна стипендія (розмір)?

студент     27.3.2017 15:34

Чи маю я право отримувати соціальну степендію, якщо мій батько учасник бойових дій в Авганістані?

Курсант     28.3.2017 9:55

А кусантам вищих військових навчальних закладів будуть піднімати?

Роксолана     22.6.2017 5:27

Якщо по рейтингу стипендія виходить.Чи можуть її не виплачувати через догану?

тетяна     26.6.2017 16:41

якщо я навчатимусь на індивідуальному навчанні на державному, чи отримуватиму я стипендію?

Олександра     21.7.2017 21:32

Чи буду отримувати стипендію я в цьому семестрі як інвалід 2 групи, якщо я не ввійшла в рейтинг?

Оксана Касараба     24.7.2017 8:54

Роксолано, стипендія виплачується за успіхи у навчанні, тому догани на неї не впливають.

Оксана Касараба     24.7.2017 8:56

Тетяно, якщо Ви успішно склали сесію і увійшли в 45% студентів, що можуть отримувати стипендію, то Ви отримувати свою стипендію.

Оксана Касараба     24.7.2017 8:58

Олександро, якщо ви не увійшли в рейтинг, значить у Вас була якась академічна заборгованість (талони), не здана успішно сесія, тому Ви не зможете отримувати соціальну стипендію.

Василь     24.7.2017 15:24

Поступив на бюджет на перший курс університету, денна скорочена форма (2 р. навчання) на базі молодшого спеціаліста. Чи отримуватиму я стипендію у першому семестрі.

студентка     31.7.2017 17:48

До соціальної стипендії гірський статус доплачують?
В пту доплачують 20 %, а в університеті ?

Катерина     5.8.2017 1:11

А якщо я вступила до вузу за державні кошти мені обов'язково повинні виплачувати стипендію?

Оксана Касараба     5.8.2017 9:05

Василь, стипендію отримуватимуть студенти за рейтингом в межах 40-45% від студентів державної денної форми навчання.

Оксана Касараба     5.8.2017 9:06

Гірське населення не може отримувати соціальну стипендію.

Оксана Касараба     5.8.2017 9:10

Катерина, стипендію отримуватимуть в межах 40-45℅ бюджетників особи, які займаються вищі рейтингові позиції за вступним рейтингом .

Олександра     9.8.2017 17:47

Скажіть будь ласка! Чи має якісь пільги студент з багатодітної родина після вступу в ВНЗ?

Оксана Касараба     14.8.2017 8:52

Олександро, про які саме пільги Ви питаєте?

Олександра     18.8.2017 15:34

Про всі , які є.

Оксана Касараба     22.8.2017 9:50

Олександро, якщо лише багатодітна сім'я (не малозабезпечена сім'я), то Ви можете мати лише одноразову матеріальну допомогу.

Студент3     30.8.2017 16:57

Доброго дня. Чи буде отримувати стипендію студент зі статусом `дитина позбавлена батьківського піклування` при наявності талонів чи трійок? І в якому розмірі? Дякую

Ірина     5.9.2017 12:15

Якщо сім'я малозабезпечена чи дитина буде отримувати степендію?

Оксана Касараба     6.9.2017 9:41

Доброго дня студент3, якщо у Вас були талони, то Ви не можете отримувати соціальну стипендію. Якщо студент-сирота здав сесію без академзаборгованості, але з трійками, то може мати соціальну стипендію. Розмір соціальної стипендії для студентів-сиріт становить 2000 грн.

Оксана Касараба     6.9.2017 9:44

Ірино, якщо студент з малозабезпеченої сім'ї, здав сесію без академзаборгованості, він може отримувати соціальну стипендію. Для цього йому потрібно прийти у Профком студентів (125 ауд. Головного корпусу) з пакетом документів і написати заяву на отримання соціальної стипендії.

Ірина     6.9.2017 12:58

Якщо отримувала соціальну стипендію,як ,дитина учасника АТО,а зараз відмовили, так як при здачі сесії один залік пішов по другій відомості.Якщо так ,то де, про це можна прочитати ? Чому про правила соціальних стипендій ніде не говорять? В тому числі і у вузах.

Вова     7.9.2017 9:27

як саме має нараховуватись стипендія для тих що поступили??тобото чи в них відразу складається рейтинг і 45% отримують чи перший семестр отримують всі державники і по підсумку 1 семестру складається рейтинг і тоді вже 45% студентів отримують??

Оксана Касараба     8.9.2017 7:03

Ірино, якщо у Вас була академзаборгованість (талон) - це неуспішно складена сесія. відповідно Ви не включені в рейтинг успішності, а
згідно постанови КМУ 1050 від 28.12.2016 року п.20 про призначення стипендій
Соціальна стипендія у розмірі та порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, в обов’язковому порядку виплачується студентам і курсантам невійськових вищих навчальних закладів, які за результатами навчального семестру не мають академічної заборгованості*, незадовільних результатів навчання, включені до рейтингу відповідно до цього Порядку:

Про правила призначення стипендій говорилось, писалось і опубліковувалось на сайті.

Оксана Касараба     8.9.2017 7:05

Вова, в першому семестрі стипендія нараховуватиметься 45% студентів денної державної форми навчання на факультеті-курсі-спеціальності за результатами вступних (бал ЗНО+бал атестату + додаткові бали при вступі), в другому семестрі - за результатами зимової сесії.

Вікторія     9.9.2017 15:51

Правда, що з 20 вересня 2017, людям, які не потрапили в 40%-рейтинг, але потрапили в 45%-рейтинг, будуть видавати стипендію?

Серый     26.9.2017 12:14

Правда, що з 20 вересня 2017, людям, які не потрапили в 40%-рейтинг, але потрапили в 45%-рейтинг, будуть видавати стипендію?

Влад     27.9.2017 15:22

то сільки буде стипендія в 2017 році

Іра     2.10.2017 7:24

Я мама одиначка і мій син навчається на платному чи може отримувати соціальну степендію

Павло     3.10.2017 8:02

Доброго дня.У документі ВНЗ "НТУ" " Про правила нарахування стипендій студентам денної форми навчання"
У п1.5 прописано,що студенти які мають дітей віком до 3-х років ,мають право на нарахування стипендії.
І скільки не бігав ,і казав і всеодно розводять руками .
Середній бал 82.
То навіщо взагалі зараховують якби на державне замовлення і не виплачують степендію 1-й семестр магістратури.Ми ще навіть 1 сесію не здали.
Война іде,склади рвуться то нічого а про людей не думають ,що на даний час як не старайся (все вмію,пахаю ночами ,навчання не пропускаю)ніякої мотивації.
Може нада зробити вибори?

Студент     12.10.2017 10:16

Чи може студент із малозабезпеченної сім'ї, який не має заборгованності в здачі сесії, відповідає всім нормам, має хороші бали, але платному начанні, може отримувати соціальну степендію?

Анастасія     14.12.2017 20:10

Якщо є перездача з одного предмету, але вона рахується як перекладання на вищий бал ( тобто у відомстві стоїть 3), то можливо отримати стипендію?
Чи це є академічною заборгованістю?

Богдан     19.12.2017 17:15

Я інв. 3гр., минулого року був в академічній відпустці. Чи маю я право на отримання соціальної стипендїї в цьому році?

Світлана     24.1.2018 14:38

чи є можливість отримати стипендію платникам, якщо середній бал 5.0?

Вадім     31.1.2018 9:25

Яку стипендію повинні виплачувати якщо багатодітна сім'я?

Марина     27.3.2018 16:42

Чи може отримувати стипендію студент, який навчається за індивідуальним графіком?

Андрій Білинський     28.3.2018 9:05

Марина, так може.

Додати коментар