Про нас

У Львівському національному університеті імені Івана Франка з метою представництва та захисту прав та інтересів студентів створена і діє первинна профспілкова організація студентів (профком студентів) Університету, яка входить до Профспілки працівників освіти і науки України.

Первинна профспілкова організація студентів - це добровільна неприбуткова громадська організація студентів та аспірантів Університету, метою якої є представництво, здійснення та захист навчальних, соціально-економічних прав та інтересів членів своєї організації. Членом профспілки може стати будь-який студент Університету денної форми навчання, який визнає Статут профспілки працівників освіти і науки України, подав заяву на вступ та регулярно сплачує профспілкові внески.

Виконавчим органом ППОС в Університеті є Профспілковий комітет студентів (профком).На факультетах та в коледжах діють профбюро студентів, які завжди беруть активну участь у житті факультету. Голова профбюро студентів (профорг) факультету входить до складу профкому.

Переваги профспілкового членства: