Питання-відповідь

Оля         22.1.2014 11:13

Як рахується середній бал додатка до диплому на вступі на магістратуру? по 100-бальній системі? скільки балів на 4 потрібно мати? Рахують лише екзамени чи заліки також?

Відповіді

Андрій Білинський         22.1.2014 15:42

Середній бал рахується по 5-тибальній системі. Щодо заліків, то мабуть ні, тому що в національній системі оцінювання залік оцінюється зараховано - не зараховано, відповідно використати при підрахунку середнього балу в 5-тибальній системі не можливо.

Андрій Білинський         22.1.2014 15:59         відповідь профкому

Правила прийому до Львівського національного університету імені Івана Франка у 2014 році

7.9. При прийомі на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра на основі освітньо-квалі­фікаційного рівня бакалавра (див. додаток 4) конкурсний бал обчислюють як суму результатів вступного екзамену з іноземної мови, фахового випро­бу­вання та середнього бала додатку до диплома бакалавра (див. п. 7.11), та вноситься до Єдиної бази. Вступний екзамен з іноземної мови проводять у формі тестування та оцінюють за 30-бальною шкалою; фахове випробування проводять у формі тестування та оцінюють за 50-бальною шкалою.

7.11. Середній бал додатку до диплома бакалавра обчислюють як середнє арифметичне усіх оцінок із диференційованих заліків, екзаменів та оцінок за результатами державної атестації (для осіб, які вступають на навчання для здобуття ОКР магістра на основі ОКР спеціаліста – середнє арифме­тичне усіх оцінок додатків до дипломів бакалавра та спеціаліста) за 5-бальною шкалою з округленням до сотих частин бала і переводять у 20-бальну шкалу множенням на коефіцієнт 4.

Христина         28.7.2015 18:37

Доброго вечора, а як складається рейтинг, якщо 10 державних, і 10 місце розділяється між особами з абсолютно однаковою кількістю балів. Що тоді береться до уваги? Диплом з відзнакою? Фаховий?

Галина         31.7.2017 18:15

Чи можна подати апеляцію на виправлення середнього балу диплома? Просто мені до кінця не сказали чітко, що рахувати.

Додати відповідь