Нормативно-правова база

icon download Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів
icon download Положення про академічні відпустки та повторне навчання у вищих закладах освіти
icon download Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти
icon download Положення про порядок призначення академічних стипендій Президента України студентам вищих навчальних закладів та аспірантам
icon download Положення про академічну стипендію Кабінету Міністрів України студентам вищих навчальних закладів та аспірантам
icon download Постанова про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування
icon download Закон про індексацію грошових доходів громадян
icon download Положення про порадника академічної групи Львівського національного університету імені Івана Франка
icon download Положення про студентські гуртожитки Львівського національного університету імені Івана Франка
icon download Правила внутрішнього розпорядку у студентських гуртожитках Львівського національного університету імені Івана Франка
icon download Положення про організацію освітнього процесу у Львівському національному університеті імені Івана Франка
icon download Положення про порядок переведення студентів на вакантні місця державного замовлення
icon download Правила призначення академічних стипендій ЛНУ ім. Івана Франка(зі змінами)
icon download Розділ 9 колективного договору 2017-2020